ładuję ...

aktualności Komunikat

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz dbając o bezpieczeństwo Państwa, jak i naszych pracowników, informujemy, że wprowadziliśmy kilka zasad dotyczących obsługi klienta.
Schronisko dla Małych Zwierząt zachęca
do kontaktu zdalnego:

 

  • w sprawach organizacyjnych tel.: 75 64 20 156
  • w sprawach adopcji tel.: 536 032 629

 

Schronisko cały czas pełni dyżur w zakresie interwencji
i pomocy bezdomnym zwierzętom.

 

 Przypominamy, że obowiązuje kilka zasad dotyczących obsługi klienta:

 

  • przed wejściem do pomieszczeń, gdzie odbywa się obsługa interesantów, należy zdezynfekować ręce;
  • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa;
  • należy zachować dystans społeczny 1,5 m;
  • w pomieszczeniach, gdzie odbywa się obsługa interesantów, może znajdować się tylko 1 osoba.

Tworzenie stron WWW smartworx.pl