ładuję ...

aktualności Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jeleniej Górze

Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie zwierzęta stałocieplne, a także człowiek. Transmisja zakażenia następuje zazwyczaj poprzez pogryzienie, powiem wirus znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia.

W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED CHOROBĄ ZWIERZĘTA POWINNY BYĆ SZCZEPIONE

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2022 poz. 1570) SZCZEPIENIA PSÓW POWYŻEJ 3 MIESIĄCA ŻYCIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE SĄ W POLSCE OBOWIĄZKOWE NA OBSZARZE CAŁEGO
Wysłano
Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

– Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
Wysłano
Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje wpisu w paszporcie.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 58 ust. 1a w/w ustawy – kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku –
Wysłano
Podlega karze grzywny